In samenwerking met:

Partners

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar al onze klanten, onze partners en sponsors. 

Hun steun heeft ons de grootste duw in de rug gegeven om deze VZW met alle bijhorende facetten vorm te geven. 

Detail VZW kan je ondersteunen op verschillende manieren.

Door samen te werken met Detail als klant aan een normaal uurtarief ondersteun je onze VZW en haar medewerkers. Daarenboven lever je dan als onderneming een belangrijke maatschappelijke bijdrage door jongvolwassenen met een autismespectrumprofiel een inclusieve tewerkstelling te bieden.

Een tweede mogelijkheid om Detail VZW te ondersteunen bestaat erin om onze onderneming het benodigde materiaal te verschaffen. Neem gerust contact met ons op om te zien welke materiaal wij kunnen gebruiken via info@oogvoordetail.be .

Tot slot kan u natuurlijk ook steeds een gift doen op het rekeningnummer BE 25 0689 4618 2382.

Wij zorgen voor een return voor uw bedrijf. Wij zijn u alvast samen met onze werknemers onnoemelijk erkentelijk.

 Aan alle klanten, sponsors & partners: van harte dank!

Detail