In samenwerking met:

Partners

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze partners. 

Hun steun heeft ons de grootste duw in de rug gegeven om deze VZW met alle bijhorende facetten vorm te geven. 

 Aan alle sponsors & partners: van harte dank

Detail