In samenwerking met:

FAQ

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen terug. We hebben deze vragen in 4 categorieën ingedeeld.

1. Werkstelsels

Detail stelt jongvolwassenen met een autismespectrumprofiel tewerk binnen de volgende werkstelsels:

 • IBO +
 • VOP
 • Vanaf juli 2023: IMW ticket individueel maatwerk in de plaats van VOP

In principe worden onze werknemers tewerkgesteld in een voltijdse job (38u/week) waarbij de nodige aandacht gaat naar de individuele noden op vlak van draagkracht en afwisseling werk & pauzes. Er is zeker mogelijkheid om de planning aan te passen, afhankelijk van de haalbaarheid voor de werknemer.

2. Aanpassingen werkvloer

 • Jobcoaching wordt voorzien met onder andere een ‘vertaler-tolk’ voor de communicatie tussen de klant en de werknemer. Daarnaast is er ook taakinhoudelijke ondersteuning
 • kleine groep van werknemers in één ruimte
 • prikkelarme omgeving
 • visualisatie van de taken
 • aangepast uurrooster aan het individu

3. Initiatief

In 2014 werd De Lift Education opgericht vanuit een nood en een leemte in het onderwijslandschap: het bevrijden van (IT-gerelateerde) talenten van jongeren met een autismespectrumprofiel door middel van een aanbod op maat. De Lift werd al snel een succes en maakte een gestage groei door van 4 in 2014 naar 18 leerlingen in 2022. De sterke focus op toekomstplanning maakt dat leerlingen niet losgelaten worden op de leeftijd van 18 jaar, maar pas wanneer ze gesterkt zijn om de volgende stap in hun leven te zetten. Voor enkelen is dit bij het behalen van een diploma secundair onderwijs (soms al voordat ze 18 jaar zijn) als toegangsticket voor verdere studies. Voor de meerderheid is dit bij het vinden van een passende IT-job, vaak gefaciliteerd door stages en een mooi opgebouwde CV. Op die manier kon De Lift Education tot op heden steeds een passende doorstroom creëren.

In 2022 kwamen we tot de constatatie dat er enkele leerlingen zijn die uitblinken in data-annotatie en labeling. Hiervoor konden we passende stages vinden, maar er bestaan geen doorgroeimogelijkheden naar een werkomgeving met dit soort taken en passende ondersteuning. Vanuit deze leemte in de arbeidsmarkt zoeken we naar een oplossing onder de vorm van individueel maatwerk met repetitieve IT-gerelateerde taken en jobcoaching. Hiervoor werd de vzw Detail opgericht.

4. Verschil

 • Wij onderscheiden ons in kwaliteit: de nauwgezetheid van onze werknemers is onze grootste troef! Daarnaast zorgt een Project Manager voor een vlot overleg dat efficiëntie & kwaliteit ondersteunt.
 • We helpen onze klanten in het maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • We zijn lokaal verankerd
  • Wederzijds bedrijfsbezoek is mogelijk
  • We spreken uw taal en bieden een vlotte communicatie en afstemming

Hierboven hebben we al heel wat mogelijke vragen beantwoord. Maar misschien heeft u nog een andere vraag? 

Laat het ons weten op info@oogvoordetail.be.

Detail