In samenwerking met:

Vacatures

We zijn op zoek naar enthousiaste werknemers.

Detail zoekt werknemers met:

 • Autismespectrumprofiel
 • Grote motivatie voor repetitieve taken / routine
 • Oog voor detail: sterke visuele discriminatie- en identificatievaardigheden
 • Nauwgezet werken / perfectionistisch
 • Sterke focus / groot concentratievermogen
 • Doorzettingsvermogen
 • Vlotte computergebruiker / handigheid met de computer
 • Begeleidbaarheid en opdrachtgericht werken 

Detail biedt:

 • Tewerkstelling in een regulier bedrijf met jobcoaching (taakinhoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen inschakelen, contact opdrachtgevers, aangepaste prikkelarme werkomgeving,…)
 • Opstart met een IBO +, nadien contract vanuit individueel maatwerk 
 • Aantal uren per week onderling overeen te komen

Selectieproces

 1. Sollicitatie via mail of telefonisch
 2. Invulvragenlijst preselectie
 3. Kennismakingsgesprek (de kandidaat mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon)
 4. Proefperiode
 5. Opstart

Detail