In samenwerking met:

Sponsors & Partners

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze sponsors & partners. 

Hun steun heeft ons de grootste duw in de rug gegeven om deze VZW met alle bijhorende facetten vorm te geven. 

 Aan alle sponsors & partners: van harte dank